PL_Button_sklepPL_Button_newsletterPL_Button_przetargiPL_Button_zapytanie

 


Zapraszamy
na targi
:


 


- / -

Info: Map:
 pdf-xl-yellow TARGI_mapa dojazdu

 


 fachowcy_pl-logo


Rozmowa
ze
współwłaścicielem
firmy Coffee Service

Adamem Zagrodzkim


 iso_2018

 

link

 

 

 

 

 

 

logo-cs-ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Firma COFFEE SERVICE Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:
Podniesienie konkurencyjnosci firmy Coffee Service sp. z o.o.
poprzez zakup  innowacyjnych urzadzen pakujacych oraz lasera wycinajacego.

laser

Umowa o dofinansowanie RPNA.01.05.00-14-154/11
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości


 

 

 

 

 

 

 

logo-cs-ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Firma COFFEE SERVICE Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:
Podniesienie konkurencyjnosci firmy Coffee Service sp. z o.o.
poprzez zakup  innowacyjnych urzadzen pakujacych

cofpack-doypack3-2

Umowa o dofinansowanie RPNA.01.05.00-14-303/10
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

 


 

 

 

 

 

 

 

logo-cs-ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 


 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 

 

Priorytet II

„ Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza”

Działanie 2.3

„ Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP”

Firma Coffee Service Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
bierze udział w realizacji projektu „ Wdrożenie systemu zarządzania
przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z elementami systemu
CRM szansą dynamicznego rozwoju Firmy Coffee Service sp. z o.o. ”

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności
i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie
i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach projektu zostały przeprowadzone przetargi na :

sprzęt komputerowy, routery do zestawienia sieci WAN, UPS, urządzenia do backupu danych,
serwer, system klasy ERP, modernizacja strony internetowej, promocja projektu.

Więcej informacji na temat Działania 2.3 dostępnych jest na stronie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: www. mazowia.eu

http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=48&element_id=284

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Priorytet VI

„ Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”

Działanie 6.1

„Paszport do eksportu”

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
przyznała firmie Coffee Service  pomoc finansową w wysokości 10 000 zł.
Dofinansowanie zostało przyznane na zakup usług doradczych związanych
z przygotowaniem „Planu Rozwoju Eksportu”.

W ramach działania został przeprowadzony przetarg na usługi doradcze związane
z przygotowaniem „Planu Rozwoju Eksportu”.

Więcej informacji na temat Działania 6.1 dostępnych jest na stronie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości :  poig.parp.gov.pl

http://poig.parp.gov.pl/index/index/596


 

 

 

 

 

 

 

logo-cs-ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 


DOTACJE NA INNOWACJE

Realizacja Etapu II Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”
osi priorytetowej 6 „ Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

„Wdrożenie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu w celu rozwoju działalności eksportowej”

 

Nazwa beneficjenta:Coffee Service Sp. z o.o.
Wartość projektu: 304 756,48 PLN
Udział Unii Europejskiej: 152378,24 PLN


 

 

 

 


Informacji o projektach udziela:
COFFEE SERVICE Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26 / U7, 02-306 Warszawa; www.coffee-service.eu
Biuro, (+48 22) 625 15 10

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość


Oficjalny portal Unii Europejskiej:http://europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacjiwww.mac.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościwww.poig.gov.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010

coffee-service_cmswz_stro_war